QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Hãy đảm còn phiếu bảo hành

Khi giao sản phẩm chúng tôi luôn gửi kèm phiếu bảo hành. Hãy đảm bảo cất giữ phiếu này một cách cẩn thận

Chúng tôi có quyền từ chối bảo hành

Sản phẩm thuộc một trong những điều kiện sau sẽ mất quyền bảo hành

Hình ẢNh

Tin Tức